x

Eğitim Anlayışımız

Eğitim anlayışını “erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmek” olarak tanımlayan TEMA Koleji, öğrenciler için öğrenmeyi en az oyun kadar eğlenceli bir süreç haline getirme iddiasıyla yola çıkmıştır. Bu yolda en büyük gücünü öğrencilerinden ve siz değerli velilerinden alan TEMA, eğitim ve öğrenmenin mutlu ve erdemli bireyler yetiştirme temel gayesine büyük önem vermektedir. Vizyon, misyon ve stratejilerinin odağına öğrenciyi yerleştiren TEMA Koleji, her türlü eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili planlama, yenilik ve uygulamayı öğrencilerimizin mutluluğuna ve başarısına katkısının ne olacağı bağlamında ciddi şekilde sorgulamaktadır. Başka bir anlatımla TEMA Koleji tüm planlama ve uygulamalarını öğrencilerin öğrenmesi, başarısı ve mutluluğu üzerine kurgulamaktadır.

Sürekli gelişim ve ilerlemeye yönelik eğitim felsefemiz, mutlu ve erdemli bireyler olarak yetişen öğrencilerimizde iyi, güzel ve doğru davranışları pekiştirmeyi; öğrencinin kendini tanımasını, güçlü ve zayıf yanlarını fark etmesini ve kendine özgü biricik ve eşsiz doğasını keşfetmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, TEMA’nın temel eğitim anlayışı eğitimin mutluluk verici bir süreç olmasına ve öğrenme için mutlu olmanın gerekliliğine yöneliktir. TEMA Koleji’nde öğretimin esası, öğrenilenlerin uygulamaya aktarılmasıdır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, uygulama ve katılım tüm paydaşlarımız için temel değerlerdir.

TEMA Koleji’nin eğitim ve öğretim süreçlerinin odak noktasında öğrencilerimiz bulunmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızın özünü her çocuğun farklı ve nevi şahsına münhasır olduğu düşüncesi oluşturmaktadır. Öğrenmenin parmak izi kadar bireye özgü olduğu anlayışını benimseyen öğretmenlerimiz tüm öğrenciler için optimal öğrenme fırsat ve imkanı sağlama konusunda yetkin ve başarılı olmak için sürekli mesleki gelişimi rehber edinmiştir. TEMA’da tüm öğretmenler “öğretmek öğrenmektir” düşüncesine gönülden inanır ve bunu davranışlarına yansıtır.

TEMA Koleji öğrenen birey, öğrenen okul ve öğrenen toplum olma yolunda kararlı ve sistemli bir şekilde amaçlarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin öznesinin öğrenci olduğu anlayışıyla TEMA Koleji farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimiz için en uygun öğrenme süreçlerini oluşturmaya, her öğrencinin kendini ifade edecek yeterli fırsatlar bulmasını sağlamaya, öğretim süreçlerinde akademik öğrenme zamanını ve öğrenmede etkililiği artırmaya, öğrencilerde kavramsal ve anlamlı öğrenmeyi desteklemeye ve öğrenme süreçlerine öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya büyük önem vermektedir. TEMA Koleji’nde öğrenmeyi öğrenme anlayışı hakimdir. Öğrencilerin pasif bir şekilde bilgi alıcısı olduğuna değil, aktif ve etkin bir öğrenen olarak öğrenmeyi ve bilgiyi keşfeden bireyler olduklarına inanılır. Bu anlayışla okulumuzda araştırma ve sorgulama, problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, yabancı dil becerisinde bütüncül yetkinlik, bilişim teknolojisi okur-yazarlığı, girişimcilik ve iletişim becerilerine temel ortak kazanımlar olarak değer verilir.