x

 

 

 

BLENDED LEARNING

(Karma, harmanlanmış eğitim sistemi ile)

Ortaokul süresince de İngilizce edinimini sürekli hale getirecek ders etkinlikleri ve sosyal projeler yürütülmekle birlikte ikinci yabancı dil edinimi hedefli çalışmalar da başlatılır.

Öğrencilerimiz evrensel birey olma yolunda hem yatkınlık duyduğu ikinci bir yabancı dil ile tanışır hem de yeni bir kültür ile etkileşim kurma olanağı bulur.

Hedeflerimiz:

  • Öğrencilerimize Avrupa Birliği standartları çerçevesinde (CEFR) A2 / B1 düzeyinde İngilizce’ye yönelik okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak,
  • Çeşitli görsel ve işitsel gereçlerle dersi eğlenceli kılarak öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dile yönelik pozitif tutum geliştirmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili Language Acqusition–Dil Edinimi uygulamaları, drama ve sunum etkinlikleriyle doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizin Content and Language Integrated Learning (CLIL) etkinliklerinde aktif rol almalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizin Cambridge English Language Assessment (YLE) Sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

Bu çalışmaların yanı sıra her öğrenciye özgü aylık olarak kazanım bazlı raporlama yapılır ve kazanımlara dair evde de yapılabilecekler hakkında öneriler sunulur. Proje çalışmaları ve pekiştiriciler ile dil edinimi desteklenir.

Konu kavramları için etüt ve tekrar desteği sunulur ve alanın uzmanları tarafından hazırlanan farklı pek çok yayından destek alınır.

 

 

21. yüzyılın Öğrenme ve Yenilenme Becerileri, Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Yaşam ve Meslek Becerilerinin kazanılması ve Öğrencilerimizin sosyal hayata tam donanımlı hazırlanması en önemli hedeflerimizdendir.

Bu yüzden sadece müfredat ve dil edinimi içermeyen; içerisinde çok kapsamlı sosyal, bilimsel ve sanatsal çalışmaların yer aldığı projeler de öğrenim hayatı boyunca öğrencilerimize sunulur.

Tematik projelerimiz kapsamında öğrencilerimiz sadece kendi kültürümüze ait değil diğer ülkelerin de kültürel özelliklerini, yaşam biçimlerini ve değerlerini tanıma fırsatı da bulurlar ve birey olmayı, kendini doğru, etkili ifade edebilmeyi ve problem çözmeyi sağlayan eğitimlerden yararlanırlar.

 

Yetkin birey olma yolunda giden öğrencilerimiz için pek çok alanda eğitim olanağı bulurlar.

YETKİNLİK ve KİŞİSEL GELİŞİM DERSLERİ

  • Değerler Eğitimi

  • Karakter Eğitimi

  • Liderlik / Takım Oyunları

  • Bilişim / Yazılım Uygulamaları

 

 

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından gerçekleşen tüm eğitim etkinliklerimizde modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır. Bu yaklaşımların sunum aşaması da önem taşımaktadır ve öğrenme ortamları içerisinde eğitim içeriklerinin ve pek çok uygulamanın mevcut bulunduğu akıllı tahtalar da mevcuttur.

Öğrencilerimiz erken yaşlardan itibaren branş dersleri almaya ve müfredat dersleri için hazırlanmış atölyelerde eğitim görmeye başlarlar ve bu dersliklerde her öğrencinin öğrenme tipine uygun eğitsel materyallerin bulunmasına önem gösterilir.

Öğrenilen tüm bilgilerin pekişmesi ve tekrarını içeren etütler ile sınav hazırlık programı gerçekleşmekte, öğrencilerimizin ders sonrası ödev saatleri ile öğretmen desteği de alarak ödevlerini tamamlaması sağlanmaktadır.

Müfredat dersleri ve öğrenim etkinlikleri dışında öğrencilerimizin bir spor ya da sanat dalında uzmanlaşmanın adımlarını atması için hafta içi tam donanımlı spor salonumuzda, yüzme havuzumuzda ve görsel sanatlar, tasarım, marangozhane gibi atölyelerimizde hafta sonu eğitimler de söz konusudur.

 

Etüt, özel ders ve dershane gereksinimini ortadan kaldıran ve Tam Öğrenme Modelini kullanıldığı bir sistemdir.

Erken yaşta başlayan sınavlara hazırlık için öğrenim programının içerisine pekiştirici çalışmalar konması gerekmektedir. Bu nedenle her hafta, hafta sonu için öğretmenlerimizin öğrenim programlarımız ile örtüşecek şekilde hazırladığı konu tarama ve değerlendirme ödev kitapçıkları (Quiz) söz konusudur.

Bu çalışma kitapçıkları ilgili öğretmenler tarafından değerlendirilerek konu pekiştirme çalışmaları ve etüt programları planlanmaktadır.

Devamsızlık ve konu eksiği gibi durumları olan öğrencilerimiz için asistan öğretmenler tarafından konu tekrarları da yapılmakta ve tüm öğrencilerimiz için Cumartesi günleri olan etüt programlarından da destek alınarak sınav hazırlık süreci gerçekleşmektedir.

Öğretmenlerimiz bu çalışmaları aylık olarak öğrenciye özgü şekilde raporlamakta ve bu raporlar içerisinde kazanım bazlı değerlendirmeleri, sınav sonuçları ve önerileri yer almaktadır.