x

İngilizce zümrenin hazırlamış olduğu “Su Günü” etkinliği ile öğrencilerimiz su kaynaklarının doğru kullanımı hakkında yapılan sunum ve soru-cevap etkinliği ile bilgilendirildi.