İlkokul

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimizde

 • Oryantasyon

 • Psikolojik danışma

 • Bilgi toplama ve yayma

 • Yönlendirme

 • İzleme ve değerlendirme

 • Konsültasyon

 • Bireyi tanıma

 • Çevre ve veli ile ilişkiler alanlarında çalışılmaktadır. 

Öğrencilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Karakter Eğitimi

 • Kendini tanıma; düşünce ve duyguları olumlu bir biçimde ifade etme

 • Problem çözebilme

 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme

 • Sorumluluk alabilme

 • Sosyal yaşam kurallarına uyma ve hayata hazırlanma

 • İşbirliği ve dayanışma bilinci kazanma

 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varma hedefleri içeren kapsamlı çalışmalar

 

 

Velilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Aileyi tanıma çalışmaları

 • Rehberlik sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar (Veli toplantıları- söyleşi)

 • Öğrencilerimizin gelişimine ve yaşlarının özelliklerine yönelik sunumlar

 • Öğrencinin gelişim özellikleriyle ilgili yazılı raporlar ile bilgilendirmeler

 • Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri

 • İletişim, beslenme, sağlık, akademik başarı gibi konularda seminerler ve bilgilendirme toplantıları yer almaktadır.