Ortaokul - Eğitim Öğretim

TemaLog

BLENDED LEARNING

(Karma, harmanlanmış eğitim sistemi ile)

Ortaokul süresince de İngilizce edinimini sürekli hale getirecek ders etkinlikleri ve sosyal projeler yürütülmekle birlikte ikinci yabancı dil edinimi hedefli çalışmalar da başlatılır.

Öğrencilerimiz evrensel birey olma yolunda hem yatkınlık duyduğu ikinci bir yabancı dil ile tanışır hem de yeni bir kültür ile etkileşim kurma olanağı bulur.

Hedeflerimiz: 

  • Öğrencilerimize Avrupa Birliği standartları çerçevesinde (CEFR) A2 / B1 düzeyinde İngilizce’ye yönelik okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak,

  • Çeşitli görsel ve işitsel gereçlerle dersi eğlenceli kılarak öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dile yönelik pozitif tutum geliştirmelerini sağlamak,

  • Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili Language Acqusition–Dil Edinimi uygulamaları, drama ve sunum etkinlikleriyle doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak,

  • Öğrencilerimizin Content and Language Integrated Learning (CLIL) etkinliklerinde aktif rol almalarını sağlamak,

  • Öğrencilerimizin Cambridge English Language Assessment (YLE) Sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

Bu çalışmaların yanı sıra her öğrenciye özgü aylık olarak kazanım bazlı raporlama yapılır ve kazanımlara dair evde de yapılabilecekler hakkında öneriler sunulur. Proje çalışmaları ve pekiştiriciler ile dil edinimi desteklenir.

Konu kavramları için etüt ve tekrar desteği sunulur ve alanın uzmanları tarafından hazırlanan farklı pek çok yayından destek alınır.