x
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimizde

 • Oryantasyon
 • Psikolojik danışma
 • Bilgi toplama ve yayma
 • Yönlendirme
 • İzleme ve değerlendirme
 • Konsültasyon
 • Bireyi tanıma
 • Çevre ve veli ile ilişkiler alanlarında çalışılmaktadır.

Öğrencilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Karakter Eğitimi
 • Kendini tanıma; düşünce ve duyguları olumlu bir biçimde ifade etme
 • Problem çözebilme
 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Sosyal yaşam kurallarına uyma ve hayata hazırlanma
 • İşbirliği ve dayanışma bilinci kazanma
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varma hedefleri içeren kapsamlı çalışmalar
Velilerimize dönük hizmetler içerisinde;

 • Aileyi tanıma çalışmaları
 • Rehberlik sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar (Veli toplantıları- söyleşi)
 • Öğrencilerimizin gelişimine ve yaşlarının özelliklerine yönelik sunumlar
 • Öğrencinin gelişim özellikleriyle ilgili yazılı raporlar ile bilgilendirmeler
 • Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri

İletişim, beslenme, sağlık, akademik başarı gibi konularda seminerler ve bilgilendirme toplantıları yer almaktadır.