x

Kurucumuzun Mesajı

Çağımızın ülkeler arasında bilgi ve teknoloji yarışında olduğu şu günlerde başarıya ulaşmamızın tek yolu şüphesiz doğru bir eğitimdir.
Bireyin ve toplumun gelişmesi, milli ve manevi değerlerimizin korunup nesilden nesile aktarılması ancak eğitimle sağlanır.
Bunun içindir ki; bir ülkenin kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergesidir okullar. Yeni eğitim anlayışımızla öğrenci merkezli, tüm program süreçlerinin içerisinde fiilen yer alan, görev ve sorumluluğunun bilincinde olan, yüksek özgüven ile
kendini disipline edebilen mutlu bireyler hedefledik. Görüyorum ki bunda da başarı sağladık.
“Değerli öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin aldığı sorumluluk bilinciyle her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz.”

Sevgili velilerimiz, Atatürk‘ün “Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünden hareketle, kıymetli evlatlarınızı birer değer olarak hayata hazırlama bilinciyle hareket
ettik ve edeceğiz.
Sevgi ve saygıyı, hiçbir zaman kaybetmeden yürüdüğümüz bu yolda daima bizlerle olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Dr. Malik ERDOĞAN
Tema Koleji Kurucusu