x
Öğrencinin sağlıklı olması,mutlu ve başarılı
bir eğitim için en önemli koşuldur. Tema Koleji
bu anlayış doğrultusunda sağlık hizmetleri
sunmayı amaçlar.Bu yüzden okulumuzda;Ağız – diş sağlığı, sağlıklı ve dengeli büyüme-gelişme,
ilkyardım eğitimlerinin yer aldığı ve sıklıkla pano
çalışmaları, sunumlar ve etkinlikler ile zenginleştirilen
Geliştirici Sağlık Hizmeti, Birinci ve ikinci basamak
denilentedaviler için Dr. Malik ERDOĞAN
yönderliğinde revir başvurularının değerlendirildiği,
tedavilerin yapıldığı, tetkikler istendiği ve gerekli
durumlarda ise sağlık merkezlerine sevk tavsiyesinin
bulunulduğu Tedavi edici Sağlık Hizmeti, Okul kazaları
ya da akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç olduğunda
Acil Sağlık Hizmeti bulunmaktadır.